Previous slide
Next slide

NHẬN BÁO GIÁ

SẢN PHẨM 150 TRIỆU/SÀO

Thuận Minh - DT: 3.000 m2
Lô Hồng Sơn - DT : 3.277m2
Hồng Liêm - DT : 4.402,0 m2

VỊ TRÍ 150 TRIỆU/SÀO

Thuận Minh - DT: 3.000 m2
Lô Hồng Sơn - DT : 3.277m2
Hồng Liêm - DT : 4.402,0 m2

SỔ 150 TRIỆU/SÀO

Thuận Minh - DT: 3.000 m2
Sổ Lô Hồng Sơn - DT : 3.277m2
Sổ Hồng Liêm - DT : 4.402,0 m2

ĐẶC BIỆT : KIỂM TRA QUY HOẠCH MIỄN PHÍ

LONG HOÀNG INVESTMENT

ĐĂNG KÝ XEM SỔ
Thuận Minh - DT: 3.000 m2

ĐĂNG KÝ XEM SỔ
Lô Hồng Sơn - DT : 3.277m2

ĐĂNG KÝ XEM SỔ
Hồng Liêm - DT : 4.402,0 m2

ĐĂNG KÝ CHECK QUY HOẠCH